News

Razvoj hibridnega elektronskega sistema C3V s temperaturno stabilnostjo do 160 °C (C3V-160)

04. 1. 2019

Namen projekta je omogočili delovanje elektronskih komponent pri temperaturi do 160 °C brez negativnih posledic na njihovo življenjsko dobo in učinkovitost.

Višina celotnih stroškov operacije: 1.340.904,48 EUR; Višina sofinanciranja: 328.621,60 EUR.

Naložbo sofinancira RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si)

  

 

 


Napredni materiali,tehnologije in prototipi za razvoj stroškvno učinkovitih hibridnih varistorskih elektronskih komponent z izboljšano termično stabilnostjo ( NexGenHVEC )

05. 7. 2018

Projekt NexGenHVEC delno sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Prednostne osi 1 Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva; prednostne naložbe 1.1 Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena; specifičnega cilja 1.1.1 Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja. V projektu sodelujemo parnterji:

  • Keko-Varicon d.o.o.
  • Elgoline d.o.o.
  • IRNAS – Inštitut za razvoj naprednih aplikativnih sistemov Rače
  • Fakulteta za tehnologije in sisteme, Novo mesto
 

 


Previous 1 2 3 4 Next
Our product line
Why work with us
Reason 1

We offer our products in short and trustworthy delivery terms, at competing prices.

Reason 2

We are both responsible and accessible, offering you both technical and commercial support in the shortest possible time.

Reason 3

We are flexible and comprehensive, ready to assist you in any kind of unexpected situations.

Reason 4

We either understand  your needs or wish to understand them better by getting closer to you.

Reason 5

We are able to meet your expectations and capable of delivering the samples with all the required tests within a very short time. 

Reason 6

We steadily invest into new facilities and education and employ additional experts.

Reason 7

We do long term oriented  and flexible business and  we are financially stable and rely on teamwork.